Open
9am-10pm
 • Gondola
  Open
 • Luge
  Closed
 • Stargazing
  Open
 • Kiwi Haka
  Open
 • Stratosfare Restaurant
  Open

Skyline Queenstown Map
Map of Skyline Queenstowns top terminal.

 

Take a Virtual Tour

Mountain Bike Trail Map

Map of Skyline Queenstown Bike Park.